Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Projekt socjalny "Spotkanie z Mikołajem" grudzień 2011r.

„Spotkanie z Mikołajem” jest imprezą przeznaczoną  dla dzieci z terenu gminy Wilczyce wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Udział mogą wziąć również dzieci z rodzin nie typowanych przez pracowników socjalnych.

Tradycyjnie „Mikołaj” wręcza dzieciom paczki.  Dla dzieci wytypowanych przez pracowników socjalnych z rodzin patologicznych, zagrożonych alkoholizmem, wielodzietnych, biednych, paczki przygotowuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzieciom z rodzin nie typowanych przez pracowników socjalnych, biorącym udział w imprezie , paczki przygotowują rodzice, opiekunowie. Organizatorzy podają do publicznej wiadomości informację o programie i możliwości przygotowania paczek.

 

Impreza ma na celu integrację dzieci, miłe i atrakcyjne spędzenie czasu zwłaszcza dla dzieci  młodszych grup wiekowych, przeciwdziałanie negatywnych zachowań aktywizację środowisk zawodowych i środowiska lokalnego w działaniach na rzecz dzieci. Planowany program artystyczny, przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w Wilczycach oraz konkursy – niespodzianki z nagrodami .

Program wpisuje się w założone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych działania na rzecz wzmacniania rodziny i integracji międzypokoleniowej oraz Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Organizatorzy:

    1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
    2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpartnerzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

Czas i miejsce imprezy:

6 grudzień    2011 r. / .wtorek /    godzina  od  13:30

miejsce :  Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

Jesteś tutaj: Start Projekty Spotkania z Mikołajem Projekt socjalny "Spotkanie z Mikołajem" grudzień 2011r.
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 1 , wczoraj: 15 , w tym tygodniu: 57 , w tym miesiącu: 442 , razem: 22255